KHMS

Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet

For å kunne levere til et svært krevende marked hvor det stilles høye forventning til Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet er Drake Chemicals opptatt av å ha et godt styringssystem som ivaretar nettopp dette.

Vår visjon er å levere markedsledende produkter med høy kvalitet, sikkert utviklet og produsert innenfor gjeldende lover, forskrifter, og standarder.

Vi jobber kontinuerlig med forbedring og utvikling av våre prosesser og rutiner for å sikre dette. I tillegg ser vi stadig på innovative løsninger, nye produkter og sammensetninger for å kunne levere produkter med minst mulig påvirkning på miljøet.

Vårt fokus på kontinuerlige forbedring og utvikling sikrer kunden markedsledende produkter.

Medlem i Grønt Punkt

Norske bedrifter har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Som medlem i Grønt Punkt Norge kan vi være trygg på dette miljøansvaret ivaretas. Grønt Punkt sørger for at emballasjen samles inn over hele landet og blir gjenvunnet.